Pojištění úpadku cestovní kanceláře


Toto pojištění chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy s klientem. Povinnost se pojistit ukládá cestovním kancelářím zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku, na základě které vzniká zákazníkovi cestovní kanceláře právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • Neposkytne repatriaci.
  • Nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu.
  • Nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
  • Nevrátí veškeré platby, které od zákazníka obdržela, v případě, že mu zprostředkovala spojené cestovní služby.

Cestovní kancelář SERENDIPITY Travel s.r.o. je pojištěna u České podnikatelské pojišťovny. Aktuální informace o pojištěných CK naleznete také na stránkách ČPP :

ČPP pojištěné cestovní kanceláře

Pojištění CK proti úpadku 2021

 

 

Používáme cookies k přizpůsobení obsahu pro vás a analýze našeho provozu. Zjistěte více o tom, jak používáme cookies, a přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přiímám
x