Etiopie s Danakilem a Simienské hory

Etiopie je neuvěřitelnou kombinací historie, tradic, kultury a přírody. Poputujeme od 3 mil. let starých fosilních hominidů v Addis Abebe k neskutečným skalním kostelům v Lalibele; přes 500 let staré ostrovní kláštery na jezeře Tana, do chodeb hradů Gondaru, přes fantaskní geologické formace v Simienském pohoří k obeliskům Axumu, vzhůru na činnou sopku Erta Ala a na nejnižší místo v Africe - Danakilskou proláklinu.

Intro image

Objevování neznámé Etiopie začne v hlavním městě Addis Abeba prohlídkou zahrnující vzácné archeologické památky včetně 3.2 milionu let staré fosílie australopitéka. Po aklimatizaci v metropoli bude čas na přesun na sever. Cesta do části Etiopie zvané Danakil je záměrně navržena tak, abyste během ní obdivovali jednu přírodní krásu za druhou. První z nich je aktivní sopka Erta Ala, ke které budeme stoupat a po tomto zážitku se podíváme, v jak extrémních podmínkách žijí lidé pod ní. Dalším divem, který způsobí silnou nedůvěru ve vlastní oči bude Sirné jezero, působící jakoby bylo z jiné planety. Odlehlé staré kostely vytesané ve skále vysoko nad zemí budou pro mnohé výzvou odvahy, která za to ale opravdu stojí!

Město Axum je součástí chráněného dědictví UNESCO a vy si budete moct projít jeho ulice i nejstarší památky a objevit legendy jako je například ta o královně ze Sáby. V minulosti bylo město Axum spojovacím krčkem mezi Afrikou a Ásií a pyšní se vskutku bohatou historií. Vzdálíme se pak znovu od lidských obydlí hlouběji do přírody, a to tentokrát do pohádkových hor Simien, kde při horském treku potkáte rozhodně více opic než lidí.

Město, které pak navštívíte, Gondar, bylo dříve hlavním městem Etiopie a je plné historických budov a hradeb a možná, že vám občas bude připomínat spíše Evropu než Afriku. Nedaleko odsud se nachází jezero Tana se spoustou ostrůvků, na nichž stojí chrámy a kostelíky. Jezero Tana je mimo jiné také prameništěm Modrého Nilu. Na cílové rovince výletu poznáte rozličné kostelíky ve městě Lalibela, kde zakončíte svůj výlet plni zážitků a poznání této tajemné části Země.

 

 

 

 

Co očekávat

19 dní / 17 nocí

Etiopie v mé vlastní představivosti vždy zaujímala zvláštní místo a představa její návštěvy mě přitahovala daleko silněji než výlet do Francie, Anglie i Ameriky dohromady.“

                                                                                                                                — Nelson Mandela

Odlet z Prahy do Addis Abeby.

Po půlnoci přílet do Addis Abeby a přesun na hotel. Ráno naše první kroky v Etiopii povedou do někdejšího paláce Haile Selassieho, v kterém sídlí etnografické museum s 3,2 mil let starou Lucy. V blízkosti musea se nachází jeden z nejvýznamnějších kostelů města – Katedrála Sv. Trojice, v niž jsou uloženy ostatky H. Selassieho. Po antropohistorickém minimu zavítáme na gigantický trh tradičních oděvů Shiro Meda a také na „merkanto“, údajně největší venkovní trh v Africe. Později odpoledne přesun na letiště a odlet na sever do Mekele. Po cestě se pokocháme pohledem na Addis Abebu z vrcholku kopce Entoto. Zde navštívíme kostelík a museum Entoto Maryam.

 

Po snídaní se vydáme z Mekele do severovýchodního rohu Etiopie – Danakilu, kde je našim cílem sopka Erta Ala. Po cca 110 km dosáhneme oblasti obývané Afary a pojedeme dál přes městečka Erebti a Kesrawat, kde se k nám přidá místní ozbrojená ochranka, která nás bude v Danakilu doprovázet. Dosáhneme úpatí činné sopky Erta Ala a začneme stoupat na její vrchol – cca 9,5km. Výstup se koná převážně večer, kdy teplota klesne a je příjemněji. Kdo by nechtěl šlapat, dají se na místě zorganizovat velbloudi, kteří Vás vynesou.

 

 

Vychutnáme si východ slunce nad bublající Erta Alou a pak sestoupíme k jejímu úpatí. Vydáme se do afarského města Hamadella, kde uvidíme, jak přežívají místní lidé v drsných podmínkách pouště. Po cestě budeme míjet karavany a stáda velbloudů – věčných korábů pouště.

Po snídani nás čeká cca 45 km přejezd samotnou Danakilskou proláklinou. Po cestě navštívíme „nejkrásnější“ místa této oblasti – Sirné jezero (Sulphur Lake), barevná solná jezera i solnou poušť, uvidíme těžbu soli i jezero Assale a termální prameny Dallol. Navečer dojedeme do města Hawzein.

 

Po ránu se vydáme ke kostelům Abuna Yemata Guh a Maryan Korkor. Oba patří mezi jedny z nejodlehlejších kostelů na světe a přístup k nim obnáší cca 1 až 2h túru. Navíc výstup k Abuna Yemata Guh vyžaduje určitou lezeckou zručnost a minimální strach z výšek. Odměnou i pro ty, co se ke kostelíku nedostanou, však budou výhledy do nádherné hornaté krajiny. Odpoledne navštívíme snadno dostupné kostely Abreha we Atsbeha a Wuko Chirkos.

 

Po snídani nás čeká přejezd do Axumu. Po cestě si uděláme malou odbočku ke kostelu Debre Damo, který je přístupný pouze pro muže (sorry ladies) a k jeho dosažení, je nutné zdolat cca 15m stěnu pomocí lana. Dále budeme pokračovat do Yehy, kde stojí nejstarší stavba na území Etiopie (z 8.-5.st p.n.l.) a která je považována za centrum etiopské civilizace před nástupem Axumu.
 

Dnes máme celý den na prohlídku Axumu – čekají nás slavné obelisky (jeden byl v 2008 vrácen z Itálie), archeologické museum, lázně a palác královny ze Sáby, hrobka krále Kelaba, kostel Panny Marie ze Sionu, kde je uložena Archa úmluvy, a pokud čas dovolí i další památky.
 

Po snídaní transfer do Debarku, vstupní bráně do NP Simien Mountains. Po cestě nás čeká přejezd údolím Tekeza, nabízející překrásná panoramata.

 

V průběhu 3denního treku nás čeká to nejlepší ze „Simienek“ s výstupem na Imet Gogo (3926m). V průměru pošlapeme každý den 5h. za doprovodu místních rangerů. Věci nám budou mezi kempy přenášet mezci.

Zdejší krajina byla po tisíciletí formována rozsáhlou erozí, která má za následek vznik téměř fantaskního pohoří plného strmých roklí, hlubokých údolí a nekonečných náhorních plošin. NP svou barvou a také strukturou na první pohled připomíná americký Grand Canyon. Výhodou tohoto etiopského “modelu” je však to, že se zde nemusíme nikde mačkat s davy turistů a půvab přírody si tak ve většině případů vychutnáme úplně sami. Jediný, kdo nám možná bude dělat společnost jsou paviáni dželada (Theropithecus gelada), což je ohrožený druh opic, jehož posledním útočištěm je právě etiopská divočina.

Ráno se pokocháme posledními pohledy do pohádkové krajiny a pokud bude chuť, zdoláme ještě Bwahit Peak (4430m). Posléze přejedeme do někdejšího hlavního města Etiopie Gondaru.

 

Gondar sloužil v 17st. jako residence vládci Fasilidovi, který jej nechal obehnat až 1 km vysokými hradbami. Prohlédneme si hrad Fasilides, palác Lyasu, hrad Mentewab, sál Dawit a knihovnu. Odpoledne se přesuneme k vodám Modrého Nilu.

 

Po ránu se vydáme na plavbu motorovým člunem po jezeře Tana, z kterého vytéká Modrý Nil. Navštívíme poloostrov Zege, zastavíme se v klášterech Azuwa Maryama a Ura Kidane Mehret ukrytých na ostrovech jezera a také spatříme „místo zrodu“ Modrého Nilu. Odpoledne se vydáme na procházku k vodopádům právě Modrého Nilu.

 

Dnes nás čeká přejezd do Lalibely. Cesta vede přes Awra Ambu – zajímavou vesnici, kde místní komunita uznává rovnost mezi pohlavími a vymyká se tak tradičnímu pojetí rolí v etiopské společnosti. Po cestě se pokocháme pohledy na pohoří Guna. Podle času příjezdu začneme prohlídku Lalibely.

 

Ráno začněte prohlídku skalních kostelíků severozápadní skupinou – Bet Medhane Alem, Bet Maryam, Bet Meskel, Bet Danaghel, Bet Mikael s Bet Golgotha ​​(vstup ženám zakázaný). Po obědě budeme pokračovat jihovýchodní skupinou – Bet Gabriel-Rufael, Bet Merkorios, Bet Amanual a Bet Abba Libanos. Nakonec navštívíte nejznámější ze všech – Bet Giyorgis, kostelík postavený na počest patrona Etiopie – svatého Jiří.

 

Po snídani budeme mít možnost navštívit kostelíky, které jsme nestihli předcházející den, nebo individuální volno na toulky Lalibelou. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Addis Abeby. Po příletu do Addis Abeby, pokud bude zájem, možnost večeře spojené s kulturním představením – místní tance a písničky. V noci odlet do Prahy.

Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.

Něco navíc

Ženích s nevěstou.
Solné hory
Lalibela
Bahir Dar
Abuda Yemata
Síra
Simienky
Na jezeře Tana
Abuda Yemata I
Gondar
Panna Marie
Danakil II
Solný důl
Procesí
Simienky II
Erta Ale
Simienky rodinka
Poutnici
Led
Lalibela II
Etiopské děti
Indžara
Karavana
Sůl
Kněz
Danakil
  • Addis Abeba je moderní metropole plná života, ve které najdete spoustu míst pro strávení přijemného večera u skleničky dobrého pití. Jedním z nich je Black Rose bar, jehož interiér je laděn do stylu 30. let a má v repertoáru hudbu jak etiopskou, tak evropskou a dokonce i indickou a ty samé kulturní varianty se promítají i do bohatého jídelního menu, které Black Rose nabízí.

  • Věděli jste, že rastafariánství je úzce spjato s Etiopií? Nedivte se, kdybyste na ulici Addis Abeba potkali jamajčany, kteří sem přijeli, neboť je pro ně zemí zaslíbenou. Haile Selassie je jamajčany považován za spasitele, či snad božskou bytost. Podle příběhu Jamajka toho času trpěla hrozným suchem a když ji přijel navštívit etiopský císař, zapršelo a místní to považovali za zázrak.

  • Jestliže jste žízniví po autentických zážitcích, neměli byste vynechat návštěvu jedné z etiopských putyk, zavaných „tej bet“, kde si můžete vychutnat zdejší oblíběný nápoj - medovinu. Většinou se otevírají už ráno, ale nejživější jsou právě večer, kdy si etiopané jdou do hospody po práci popít a poklábosit. Tato místa, ač hojně rozseta po celé zemi, nejsou tak lehce k nalezení a proto se musíte doptat místních, aby vás nasměrovali.

  • Ve městě Gondar najdete poblíž židovské čtvrti domov pro znevýhodněné ženy, který však není jen obyčejnou charitou, ale dává ženám možnost naučit se výrobě keramiky a zpracování textilu. Na toto místo můžete zavítat a vidět keramickou dílnu, kde si můžete koupit spoustu zajímavých a originálních výrobků a přitom podpořit dobrou věc.

Inspirace Poptat

 

Používáme cookies k přizpůsobení obsahu pro vás a analýze našeho provozu. Zjistěte více o tom, jak používáme cookies, a přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přiímám
x