Intro image

Stok Palace Heritage Hotel

Devatenácté století

Lokalita: Stók, Ladak

Palác Stok postavili ladačtí řemeslníci v roce 1820 a od té doby slouží jako rezidence královské dynastie Namgjalů. Veřejnosti se dveře paláce otevřely v roce 1980, kdy byl s požehnáním Dalajlámy přeměněn na hotel. Budova, jež má celkem 5 pater, je zvenčí nádherná, uvnitř tajemná. Její stinné chodby i nádvoří vás dovedou do nečekaně barevných prostor a překvapivých zákoutí, kde je stále co objevovat.

Pokoje a vybavení

4 apartmá, 1 královské apartmá, 1 královnin pokoj.
Každý pokoj je vybavený v tradičním duchu s moderně zařízenou koupelnou.  

Večeře se podává v nově zrestaurované původní královské kuchyni nebo (za dobrého počasí) na hradbách, která nabízejí překrásný výhled na okolní krajinu. 

Historie

Příběh paláce vám nejlépe přiblíží osobní vyznání člena královské dynastie, pana Džigmeda Namgiela.

„Celý tento projekt byl pro mě především vlastní niterní cesta. Myšlenkou bylo spojit v této budově dva styly - jednak naše tradiční prostředí, jednak prostředí současného světa. Vždy jsem obdivoval architektonický styl Ladaku a ochrana našeho hmotného i nehmotného kulturního dědictví byla pro mě velmi důležitá. Nejnáročnější bylo vysvětlit místním lidem vše tak, aby i oni pochopili, jak důležité je střežit své dědictví a udržet tak bohatou kulturu, kterou jsme zdědili po našich předcích. Nápad přestavět nemovitost na hotel jsem dostal v roce 2007. V roce 2008 jsme otevřeli pouze s jedním pokojem a díky naší odhodlanosti máme nyní k dispozici šest dobře vybavených apartmá. Design pokojů se mísí s architekturou paláce a dekorace jsou jednoduché. Vše v domě bylo navrženo pod mým dohledem. Cílem bylo zachovat palác a vytvořit povědomí mezi místní komunitou, že toto vše může být udržováno jako odkaz na místní dědictví. Pro mě osobně to však byl především začátek mé cesty.“ uzavírá své vyprávění pan Namgiel.

Palácový komplex Stók je jediným svého druhu v západních Himálajích, významným svědkem minulosti a živým kulturním zdrojem.

Architektonicky se řadí mezi nejvýznamnější chráněné stavby Ladaku. Palác odráží finální fázi vývoje opevněných palácových rezidencí, tak charakteristických pro region, jenž byl vystavován útokům válečníků z Tibetské náhorní plošiny. Přestože je v typologických charakteristikách a použitých prvcích typických pro místní architekturu oproti ostatním obdobným stavbám relativně chudý, jasnost koncepce, vysoká úroveň detailů a celkové řemeslné zpracování dodávají na jeho významu. Palác je důmyslně prostorově plánován - jednotlivé místnosti, komnaty a modlitebny jsou uspořádany kolem víceúrovňových navzájem propojených nádvoří. Nalezneme zde typické výškové prvky včetně velkých dekorativních balkonů. Servisní prostory - třípodlažní obilné silo či odvodňovací průchod, obklopují palác spolu s okolními domy "dvořanů", které jsou vynikajícím příkladem ladacké lidové architektury.

Palác je unikátní také svými cennými nástěnnými malbami s tématy jak světskými, tak náboženskými. Chrámy Yabskhor a Lhakčung v horním patře stavby a řada chortenů v okolí budovy dokládají klíčovou roli paláce v sociálních a náboženských záležitostech regionu v minulosti.

Palác je i v dnešní době místem náboženských rituálů, jakými jsou např. oslavy buddhistického Nového roku či každoroční festivaly místních modlitebníků spojené s vadžrajánovým buddhismem.

 

Poptat

 

Používáme cookies k přizpůsobení obsahu pro vás a analýze našeho provozu. Zjistěte více o tom, jak používáme cookies, a přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přiímám
x