Scroll

...dnes a co zítra ?


Svět se změnil. Virus zvládnul cestu kolem světa za několik dnů. Jaká cesta čeká nás?

Pandemie Covid-19 způsobila seismický posun v našich životech, ovlivňuje naše blízké, partnery, se kterými spolupracujeme a způsob, jakým žijeme. Jsou to skutečně bezprecedentní časy, v kterých jsme doslova každý den konfrontováni s novou situací. Nejsme v tom sami.

Yesterday is the past, tomorrow is the future, but today is a gift. That's why it's called the present. Today is a gift from God, which is why we call it the present.

Connoyght

Citát v nadpisu je připisován autorovi komiksů Bilu Keanovi. Denně nám do CK chodí množství fotografií od našich partnerů, kolegů a potažmo i přátel z nejrůznějších koutů Asie. Chceme se proto s vámi o tyto momentky podělit. V jejich záplavě jsme objevili i text níže. Text, který se na současné dění dívá z trochu jiného úhlu a snaží se mu dát nějaký význam...

dnes_zitra_kolaz1

Kdysi jsem bylo neznámé stvoření...

Kdysi jsem bylo neznámé, ale už tomu tak není. Zajímalo by mě, jestli bych si mohlo říkat bytost? Jsem jen řetězec událostí, jenom skupina prvků navázaných jeden na druhý jako náhrdelník perel. Náhrdelník, který je paradoxně popravčí smyčkou.

dnes_zitra_kolaz2

Žilo jsem temný život, který mi nikdy neukázal co je ne-štěstí. Neronilo jsem slzy, ani jsem se nikdy nezasmálo radostí. Nemělo jsem ego a nikdy jsem nechtělo být centrem pozornosti. Nemělo jsem na výběr, v jaké buňce bytosti sající mléko matky budu žít. Nebylo mi to uloženo příkazem, ani způsobeno jeho absencí. Nezpůsobovalo jsem nikomu škodu ani mne nebylo ubližováno, protože jsem nevědělo, co je to uškodit.

dnes_zitra_kolaz3

Ctilo jsem zákony a ctím je i dnes. Dodržuji je bez rozdílu, bez selhání a bez únavy. Mé konání bylo zcela v souladu s rovnováhou světa a rovnováhou vesmíru, neboť všechny jeho části se řídí týmž zákonem. Nebo, jsem si to jen myslelo?

dnes_zitra_kolaz5

Ztratilo jsem rovnováhu bez možnosti výběru, bylo jsem k tomu dotlačeno. Někde tam ve světe, který jsem já nevytvořilo, vznikla nerovnováha a jako domino, v kterém jsem bylo jednou z kostek, jsme začali padat jeden díl po druhém. Kdo bude další padající kostkou? Proč došlo k nerovnováze?
Něco se ve mně změnilo. Nebyla to moje volba a ani to nebyla moje povinnost. Nepociťovalo jsem změnu, ale změna byla cítit všude kolem. Buňky savců, ve které jsem přebývalo, jsem považovalo za stejné. Nerozlišovalo jsem mezi nimi, neupřednostňovalo jsem žádné z nich, jenom jsem se řídilo zákony. Byl to jeden savec, který se změnil, jak jsem dokázalo postřehnout. Ale ten savec prohlásil, že jsem se změnilo Já. Ale Já jsem nemělo jinou možnost, než pouze dodržovat zákony a obnovovat rovnováhu, kterou jsem Já nezničilo.

dnes_zitra_kolaz7

A tak jsem zatlačilo na další kostku domina a doufám, že se rovnováha obnoví.

Ti savci, kteří samostatně myslí, mluví, dokážou číst a psát mne pojmenovali Covid-19. Nereaguji na jméno a vlastně ani žádné jméno nepotřebuji.

dnes_zitra_kolaz4

Savci, ve kterých nově přebývám, si říkají lidé. Považují mě za zhoubu, ale žádné jiné stvoření, které kdy tuto planetu obývalo, nebylo tak sebedestruktivním tvorem. Mají něco, co nazývají peníze, a čím vytvářejí nerovnost. Mají ego, které vnímám jako opravdovou zhoubu, a která je zničí. A zatímco toto píšu, jejich touha po nerovnováze stále roste. Udělám, co bude v mých silách, abych potlačilo jejich ego a tím existoval i byl důvod k jejich další existenci. Učiním tak podle zákonů. Savec, ve kterém nyní dlím, je známý tím, že zákony porušoval. Naučím ho znovu pře-mýšlet, vzít nazpět všechny ty žvásty, naučím ho číst mezi řádky a přehodnotit hodnoty. Věřím, že to dokážu a pak budu moci spát.

dnes_zitra_kolaz6

Používáme cookies k přizpůsobení obsahu pro vás a analýze našeho provozu. Zjistěte více o tom, jak používáme cookies, a přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přiímám
x